Presentation

Väg & Byggnad Harryson AB startades 21.03.1974 av bl.a. Lars Harryson med flera.
Företaget sysslade med asfalterings-, mark-, anläggnings-, betong och byggnadsarbeten Lars Harryson övertog senare samtliga aktier i företaget och stod som ensam ägare. Företaget kom allt mer att inrikta sig på rena bygg- och anläggningsuppdrag.

År 2000.01.01 övertogs företaget av Pär Harryson och Stefan Eidborn. Företaget är i dag inriktat på bygg och anläggningsuppdrag, stora som små. Beställare är bl.a. kommuner, industrier, företag, fastighetsägare, försäkringsbolag m.fl. Vi sysselsätter för närvarande ett 15-tal anställda.


Väg & Byggnad Harryson

Nybyggnad av kundanpassad villa i Torskär Getå