Vi utför allt inom bygg med inriktning:

Totalentreprenader

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget - totalentreprenören - ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.

Utförande entreprenader

Utförandeentreprenader innebär att du ordnar med bygglovet och tillhandahåller ritningar och övriga handlingar för anbudsförfrågan samt alla arbetshandlingar för mark-, bygg- och installationsarbeten.

Generalentreprenader

Beställaren tillhandahåller alla bygghandlingar och tecknar endast avtal med en generalentreprenör som sedan anlitar och ansvarar för alla övriga sidoentreprenörer och sköter upphandling av allt material.

Betongarbeten

Vi hjälper dig med alla typer av betongarbeten, vi har de certifieringar som krävs för godkända arbeten inom golvgjutningar armering och formsättning.

Stenhus

I ett äkta stenhus använder man sig av stenmaterial på både insidan och på utsidan. Insidan, för den unika värmelagringsförmågan och utsidan för det mycket goda vädermotståndet med låga underhållskostnader.

Lösvirkeshus

När vi bygger ett lösvirkeshus är normalt ingen husfabrikant inblandad. Söker Ni en hustillverkare, då är Väg o Byggnad AB din givna leverantör av lösvirkeshus och arkitektritade hus, kontakta Väg o Byggnad AB och se vad vi kan göra för dig.

Takarbeten

Nybyggnation, renovering och omläggning, det har ingen betydelse och inga uppdrag är för små för oss!

Fönsterbyten

Vi erbjuder nyckelfärdiga fönsterbyten till villaägare, flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

Dräneringsarbeten

Husdräneringar. Dräneringsslangar. Ny dagvatten ledning, Platonmatta.

Trädgårdsmurar

Vi hjälper dig med trädgårdsmurar i både sten och betong.

Bryggor

Bryggor utföres i betong och trä. Stora som små.

Altaner

Vi utför altanarbeten, stora som små i olika material så som trä och betong.