Tre generationers familjeföretag

Väg & Byggnad Harryson AB grundades den 21 mars 1974 av Lars Harryson med flera. Företaget sysslade med asfaltering-, mark-, anläggnings- samt betong och byggnadsarbeten. Företaget kom sedan att inrikta sig alltmer på rena bygg- och anläggningsuppdrag efter Lars senare övertog samtliga aktier i företaget och stod som ensam ägare.

Lars son Pär Harryson, kom att ta över företaget tillsammans med sin kollega Stefan Eidborn den 1 januari 2000. Idag är Pärs två söner aktiva i företaget. En är delansvarig för produktionen medan den andra sköter tekniska frågor samt ritningar på kontoret.

Idag är företaget inriktad på bygg och anläggningsuppdrag, så väl stora som små. Vi arbetar med beställare inom bland annat kommuner, industrier, företag, fastighetsägare, privatpersoner, försäkringsbolag m.fl. För närvarande sysselsätter vi ett 15-tal anställda.

Vad gör vi nu?

Som ett mindre byggföretag med uppdrag över hela Östergötland och norra Kalmar, så är vi alltid ute på vägarna. Här är några exempel på vad vi håller på med just nu.

Klicka gärna på en av nedanstående symboler för att ta reda på mer.

Anställda

Färdiga Projekt sedan 2007