Affärsidé

Med över 45 års erfarenhet i branschen så har Väg & Byggnad Harryson AB skapat en egen identitet på marknaden. Vi strävar alltid efter att betona denna identitet och arbetar otröttat på att förstärka den vidare. Vi tror att denna identitet kan sättas i följande tre ord.

Trygghet

Vi på V&B är fokuserade på att bygga långsiktiga och varaktiga relationer som gynnar alla parter. Vi eftersträvar nära samarbeten med våra kunder för att kunna leverera helhetslösningar på flera olika typer av byggnationer. Våra värderingar grundar i att vara en stabil och trygg partner för såväl kunder, samarbetspartner och leverantörer. Vårt ord går att lita på.

Tålamod

Vi på V&B har som ambition att växa långsamt så att vi kan säkerställa att vi alltid sätter våra kunders och medarbetares behov i fokus. Vi ska erbjuda en miljö där kunder är bekväma att ta till ton och medarbetare kan eftersträva att utveckla sin kompetens.

Kvalité

Vi på V&B är ett företag som sätter hög kvalité, trivsel och medarbetarvärde i centrum. Vi eftersträvar alltid att uppnå hög servicegrad och kvalité i alla åtaganden, med motiverad och kompetent personal.