Tjänster

Vi på Väg & Byggnad Harryson AB har efter flera generationer byggt upp en gedigen erfarenhet av allt inom bygg med följande inriktningar:

Totalentreprenader enl. ABT06

Totalentreprenad innebär att du som beställare skriver kontrakt med ett enda företag. Företaget (dvs. totalentreprenören) ansvarar för projektering, material samt egna arbeten och specialistarbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer som, t.ex. elektriker, VVS-entreprenörer eller målare m.fl.

Inom projektering innefattas framtagandet av ritningar (arkitekt- samt konstruktionsritningar) och handlingar samt ansökande om tillstånd från myndigheter, så som t.ex. kommunen vid bygglovsansökan.

Utförande Entreprenader (också kallad ”Delad Entreprenad”) enl. AB04

Utförandeentreprenader innebär att du som beställare anordnar projekteringen för projektet. Detta innebär att du byggherre ansöker om bygglov och tillhandahåller ritningar och övriga handlingar till oss för anbudsförfrågan.

Detta alternativ innebär även att du som beställare tillhandahåller arbetshandlingar för mark-, bygg- och installationsarbeten, samt att du bistår med upphandling av eget material och anlitar egna sido- och underentreprenörer för specialistarbete.

Med andra ord, vi utför vad ni tillhandahåller.

Generalentreprenader enl. AB04

Generalentreprenader kan liknas vid Utförande Entreprenader, vi utför vad ni tillhandahåller. Den stora skillnaden är att ni som beställare bara tecknar avtal med oss som generalentreprenör, så anlitar vi och ansvarar för alla övriga sido- och underentreprenörer samt upphandlar allt material.
Du som beställare tillhandahåller fortfarande alla bygghandlingar.

Betongarbeten

Vi hjälper dig gärna med alla typer av betongarbeten. Vi har både erfarenhet och de nödvändiga certifieringar som krävs för godkända arbeten inom golvgjutningar, armering och formsättning.

Stenhus

I ett äkta stenhus använder man sig av stenmaterial på både insidan och utsidan av huset. På insidan för den unika värmelagringsförmågan och på utsidan för det mycket goda vädermotståndet med låga underhållskostnader. Vi har erfarenhet och kunskap av olika typer av stenhus, fråga oss gärna mer vid kontakt.

Lösvirkeshus

Funderar ni på att bygga ert drömhus och söker runt hos hustillverkare? Vi på V&B designar, ritar, levererar och bygger både lösvirkeshus samt utomstående arkitektsritade hus. Vi har en egen produktion som är mer flexibelt än de flesta större husfabrikanterna som säljer på volym.

När vi bygger ett lösvirkeshus är det normalt ingen husfabrikant inblandad, såvida kunden inte efterfrågat detta specifikt. Kontakta oss på Väg & Byggnad AB och se vad vi kan göra för dig.

Ritningar & Handlingar

Har du ett projekt som rullar runt i tankarna och som du behöver hjälp med att fästa på papper? Även om du vill göra mycket av det praktiska själva kan den teoretiska biten kännas tuff. Vi hjälper gärna till att ta fram fullständiga ritningar och handlingar som behövs för att få fart på ditt projekt.

Takarbeten

Nybyggnation, renovering eller omläggning, det har ingen betydelse och inga uppdrag är för små för oss!

Fönster/Dörrbyten

Vi erbjuder nyckelfärdiga fönsterbyten eller dörrbyten till villaägare, flerbostadshus och kommersiella fastigheter.

Dräneringsarbeten

Vi har en bred erfarenhet av att avleda fuktproblemen, vare sig det involverar fulla husdräneringar, nya dagvattenledningar eller isolering/Platonmattor.

Plattsättning & Trädgårdsmurar

Vi hjälper dig gärna med trädgårdsmurar i både sten och betong. Vi utför plattsättning på allt från den enklaste gångytan till den största sällskapsytan, med alla arbeten däremellan.

Bryggor

Vi kan utföra bryggor i både betong och trä, så väl stora som små.

Altaner

Vi utför altanarbeten i alla storlekar med en bred kategori av material så som trä och betong.

ROT:arbeten

Ska du köpa ett nytt kök som behöver monteras? Kanske finns det underhåll på huset som kräver lite tillsyn? Undrar du hur du kan använda dig av ROT-avdraget till din fördel vid renoveringar hemma så är vi här för dig.

Mark & Grundarbeten

Mark & Grundarbeten

Vi utför alla typer av mark & grundarbeten, allt från schakt till färdigställande av avlopp m.m. 

Vi utför alla typer av mark & grundarbeten, allt från schakt till färdigställande av avlopp m.m.