Galleri

Nedanför är ett par exempel på projekt som vi har utfört, eller som vi arbetar på just nu.

Nyproduktion fritidshus, upphöjd i bergsluttning

Under produktion 2021

Nyproduktion enplansvilla, platta på mark

Under produktion 2019

Byggnation av sanitetshus, halvt under mark

Under produktion 2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Framtagning av fasadritningar

Färdigställd 2021

Nyproduktion enplansvilla, rest stomme

Under produktion 2019

Tillbyggnation av villa

Under produktion 2020

Borttransport och deponering av utbytta takpannor

Under produktion 2019

Gjutning betongfundament för kraftstation

Under produktion 2018

Renovering vattenskada på privatägd ö, leverans med pråm

Under produktion 2020

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Färdigställd 2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Färdigställt 2019

Nyproduktion enplansvilla

Färdigställt 2019

Fasadrenovering Stoo Ventec + ny puts

Under produktion 2021

Fönsterbyten i flerbostadshus

Under produktion 2020

Flerfastighet gårdshus, korslimmade moduler, Vallastan Linköping

Under produktion 2018

Flerfastighet gårdshus, Vallastan Linköping

Under produktion 2018

Pool, konstruktion av bärande stomme

Under produktion 2021

Nybyggd altan till lägenheter i flerbostadshus

Färdigställd 2021

Nyproduktion, villa av stenhustyp

Under produktion 2018

Nyproduktion, villa av stenhustyp

Under produktion 2018

Nyproduktion, fritidshus

Färdigställd 2014

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion, villa av stenhustyp

Under produktion 2019

Pool nedfälld i altan

Färdigställd 2021

Flerbostadshus gårdshus, Vallastan Linköping

Färdigställd 2019

Renovering av tak

Färdigställt 2020

Flerfastighet gårdshus, Vallastan Linköping

Under produktion 2018

Armering inför stålpelare, nyproduktion fritidshus

Under produktion 2021

Nyproduktion villa

Under produktion 2008

Nyproduktion av radhus

Under produktion 2016

Takrenovering

Under produktion 2019

Takrenovering

Under produktion 2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av gem. Felleshus i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Armering, platta på mark för nyproduktion enplansvilla

Under produktion 2018

Stenläggning, plattsättning

Färdigställt 2019

Tillbyggnad/renovering fritidshus

Under produktion 2018

Parhus i Fyrudden, Gryt

Flertal hus byggda, pågående

Plattsättning nyproduktion villa av stenhus

Färdigställd 2020

Nyproduktion villa av stenhustyp

Färdigställd 2019

Takrenovering

Under produktion 2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Nyproduktion av 105st lägenheter i Vallastan, Linköping

Under produktion 2018-2019

Våran utsikt när vi byggde 105st lägenheter i Vallastan